Bivirkninger av en overdose av vitamin B12

December 29


Bivirkninger av en overdose av vitamin B12


Vitamin B12 er et vannløselig vitamin som er bundet til protein i inntatt mat. Tissue lagringskapasitet av vannløselige vitaminer er begrenset. Vannløselige vitaminer skilles ut i urinen daglig. Dette forhindrer overdosering. Når høye doser av vitamin B12 er tatt muntlig, kan bare en liten prosentandel bli absorbert, noe som kan forklare den lave toksisitet.

Ingen tilstrekkelig bevis for Vitamin B12 Toxicity

Ingen giftige eller uønskede effekter forbundet med et stort inntak eller overdose av vitamin B12 fra mat kilder eller kosttilskudd hos friske mennesker har blitt dokumentert. Omtrent 56 prosent av en 1mcg oral dose av vitamin B12 er faktisk absorberes. Absorpsjon faktisk senker når inntaket mengde av vitamin økes. Det var ingen tilstrekkelig bevis for Food and Nutrition Board for å sette en toleranse øvre inntaksnivå for vitamin B12.

Bivirkninger av muntlig og injeksjon Vitamin B12 kosttilskudd

Ingen bivirkninger er vanligvis forbundet med anbefalte eller økte doser av oral vitamin B12 tilskudd. Sjeldne allergiske reaksjoner på vitamin B12-injeksjoner har blitt rapportert. Det er uklart om den allergiske reaksjon er å vitaminet eller konserveringsmidler og andre stoffer i løsning.

Kontraindikasjoner for å ta Vitamin B12

Vitamin B12 er kontraindisert for pasienter med tidlig Leber sykdom, som er en arvelig synsnerven atrofi. Vitamin B12 kan føre til alvorlige og plutselige optisk atrofi, som er en degenerering av synsnerven.