Softball Innbytte Regler

March 1


Softball Innbytte Regler


Softball, mens ligner på baseball, har mange viktige forskjeller, inkludert dets substitusjons regler. I baseball, når en spiller blir tatt ut av spillet, han kan ikke gå inn igjen. Dette er delvis på grunn av det høye antallet aktive spillere på en baseball vaktliste, som kan være 24 eller mer. Men i soft, er det færre aktive spillere, slik at deres substitusjons regler er mer fleksible.

Hun er ute, hun er i, Hun er inn igjen

Enhver spiller i startoppstillingen som blir tatt ut kan returnere - en gang. Den vanligste forekomsten er når en treg løper når basen. En coach har muligheten til å sette en rask løper på i hennes sted med håp om at raskere spilleren vil komme rundt med et løp. På slutten av inning, vil den langsomme løperen gå tilbake til hennes Fielding posisjon, og løperen kan ikke gå tilbake i spillet. Softball pitchers kan tas ut en gang også, og kan gå tilbake til haugen senere uten å måtte spille en annen posisjon. En annen form for sub kan finne sted før kampen. Softball tillater en utpekt spiller, mye som utpekte hitter i baseball. I motsetning til baseball, er utpekt spiller ikke nødvendigvis treffer for pitcher. Trenere kan bruke dp å treffe for en hvilken som helst posisjon spiller.


Relaterte artikler